(Werk)stress: Leer balans-eren
Voor sommigen een uitdaging in deze maatschappij. Het begint met de bereidheid naar jezelf te kijken. Want elke keuze die jij maakt in jouw leven, heeft jou gebracht waar je nu staat. Ontdekken wat jou werkelijk stuurt en drijft maakt verandering mogelijk.
Bekijk zorgaanbod
1
Training Opvang na schokkende gebeurtenis
In verschillende organisaties zijn er bedrijfsopvangteams die collega's ondersteunen na een schokkende gebeurtenis. Zij zijn een essentieel onderdeel binnen organisaties waar men te maken heeft met schokkende gebeurtenissen zoals bij ambulancediensten, politie en brandweer.
Bekijk zorgaanbod
2
Traumagerelateerde klachten
Sommige gebeurtenissen kunnen zo schokkend zijn, dat zij een enorme aanslag doen op ons vermogen tot normale en flexibele aanpassing. We spreken van schokkende gebeurtenissen wanneer deze gebeurtenissen gepaard gaan met een intens gevoel van machteloosheid en een acute ontwrichting van het dagelijkse leven.
Bekijk zorgaanbod
3
EMDR / BEPP
Beroepsgerelateerde PTSS
Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. EMDR en BEPP zijn effectief bewezen behandelmethoden
Meer lezen
Training
Bedrijfsopvangteams ondersteunen hun collega's na een schokkende gebeurtenis
In bepaalde beroepsgroepen wordt men herhaaldelijk geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen. Denk daarbij aan politie-, brandweer-en ambulancemedewerkers.
Meer lezen
Individueel
Medewerkers kunnen te maken hebben met diverse stress gerelateerde klachten
Er kan sprake zijn van somberheid, angstklachten, relationele problemen. Dit beïnvloedt uiteindelijk het functioneren en daarmee het werkplezier van uw medewerker.
Meer lezen
Even voorstellen
Mijn naam is Esther Roelofs en ik ben in 1968 geboren te Vriezenveen. De zorgsector heeft mij van jongs af aan al gefascineerd. In 1989 heb ik de opleiding tot “operatieassistent” afgerond. Ik kreeg de gelegenheid om leerlingen te coachen en daar werd het zaadje gepland voor een carrièreswitch.
Zo leergierig als ik was (en nog ben), dook ik de studieboeken weer in en kon uiteindelijk in 2006 Praktijk Mirte oprichten, een praktijk voor volwassenen met mentale, emotionele en psychische problemen.
Meer lezen
Werkwijze
Mirte in Bedrijf is een praktijk voor profit en non-profit organisaties die te maken hebben met (dreigend) uitval van medewerkers door psychische, mentale en/of emotionele klachten. Tevens biedt Mirte in Bedrijf trainingen voor bedrijfsopvangteams die ingezet worden na een schokkende gebeurtenis.

Met welke hulpvraag men ook komt, het streven is altijd om terugval te voorkomen. Naast bewustwording en inzichtgevende gesprekken, wordt er behandeld op zowel bewust als onbewust niveau. In het traject wordt er dus niet alleen "iets aangeleerd" op cognitief niveau, maar wordt ook gekeken naar onderliggende en instandhoudende factoren waarvan men zich vaak niet bewust is.
1
Eerste contact
Tijdens een eerste telefonisch contactmoment wordt de tijd genomen om de hulpvraag scherp te stellen. Op basis daarvan kan een offerte opgemaakt worden.
2
De therapie
De therapievorm wordt afgestemd op de aard/de ernst en de complexiteit van de klachten en op uw wensen. Wij werken daarom niet met standaard behandelprotocollen, maar bieden maatwerk. We houden van korte lijntjes en heldere overdracht, daarmee rekening houdend met de richtlijnen vanuit de AVG.
3
Afronding
In overleg met de cliënt en met u als werkgever wordt de therapie beëindigd met als streven dat alle behandeldoelen gerealiseerd zijn. Er vindt na een aantal weken nog een follow-up contactmoment plaats.