Bedrijfsopvangteams

De verschillende Bedrijfsopvangteams leveren deze collegiale ondersteuning en zijn daarmee een onmisbaar onderdeel van de organisatie. Een georganiseerde collegiale ondersteuning is een manier waarop een organisatie werknemers al in een vroeg stadium kan ondersteunen die geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis. Goede opvang is van essentieel belang. Mensen die zich gesteund en gehoord voelen na een schokkende gebeurtenis, functioneren beter dan mensen die het gevoel hebben niet begrepen en gehoord te worden. Negatieve gevoelens zoals boosheid en frustratie staan een optimale verwerking in de weg.

Voorkomen is beter dan genezen

Een goede opvang kan niet altijd voorkomen dat sommige werknemers verwerkingsproblemen zullen ondervinden na een schokkende gebeurtenis. Wel kunnen de eerste opvanggesprekken het verwerkingsproces bevorderen en dienen ze als signaleringsfunctie, zodat bij problemen in het verwerkingsproces tijdig en adequaat kan worden doorverwezen. Op die manier wordt verminderde inzetbaarheid, stressgerelateerde gezondheidsklachten en werkuitval mogelijk voorkomen.

De Basistraining “Opvang na een schokkende gebeurtenis” is bedoeld om goede opvang te kunnen bieden. Tijdens de training leert men over stress, stressreacties, verwerkingsstrategieën, post traumatische stress-stoornis en gesprekstechnieken. De gespreksvaardigheden worden geoefend met een trainingsacteur.

Mirte In Bedrijf is onder anderen werkzaam als EMDR behandelaar en trainer Bedrijfsopvangteams voor Ambulance Oost.

Wilt u weten of Mirte in Bedrijf iets kan betekenen voor uw organisatie, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.

Contact opnemen