EMDR

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd, in situaties die lijken op de betreffende traumatische gebeurtenis. Zo kan later iets dat men hoort, ruikt, of ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen; inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Met EMDR therapie kunnen zowel eenmalige als frequent meegemaakte traumatische ervaringen worden verwerkt. Het gaat om concrete ervaringen en onverwerkte gebeurtenissen. Mirte in Bedrijf heeft een rijke ervaring in het toepassen van EMDR therapie bij:

  • Post traumatische stress-stoornis
  • Gestagneerde rouwprocessen
  • Angstklachten

EMDR behandeling is zo door ontwikkeld dat het ook wordt ingezet ter ondersteuning van behandeltrajecten waarbij bijvoorbeeld sprake is van zelfbeeldreparatie en Ik- versterking.

BEPP

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Bij de BEPP wordt desgewenst de partner betrokken bij de behandeling.

Traumatische ervaringen laten diepe sporen achter. Wanneer de traumatische herinneringen gepaard gaan met klachten, zoals herbelevingen, nachtmerries, vermijding en slaapproblemen, spreken we van een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

De therapie bestaat uit 16 sessies, waarin eerst uitleg over de klachten en de relatie met het trauma gegeven wordt. Middels imaginaire exposure wordt terug gegaan naar de traumatische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. Door te schrijven van bijvoorbeeld een boze brief en/of afscheidsbrief aan overleden mensen komen belangrijke gevoelens voor de verwerking aan bod. Als dan de klachten aanzienlijk verminderd zijn, wordt de aandacht gericht op de impact van het trauma op iemands leven en op wat men er van kan leren. De behandeling wordt afgesloten met een afscheidsritueel. BEPP is een intensieve maar meestal succesvolle behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Neemt u gerust contact op voor verdere informatie.

Contact opnemen