EMDR breed inzetbaar

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd, in situaties die lijken op de betreffende traumatische gebeurtenis. Zo kan later iets dat men hoort, ruikt, of ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen; inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Met EMDR therapie kunnen zowel eenmalige als frequent meegemaakte traumatische ervaringen worden verwerkt. Het gaat om concrete ervaringen en onverwerkte gebeurtenissen. Mirte in Bedrijf heeft een rijke ervaring in het toepassen van EMDR therapie bij:

  • Post traumatische stress-stoornis
  • Gestagneerde rouwprocessen
  • Angstklachten

EMDR behandeling is zo door ontwikkeld dat het ook wordt ingezet ter ondersteuning van behandeltrajecten waarbij bijvoorbeeld sprake is van zelfbeeldreparatie en Ik- versterking.

Neemt u gerust contact op voor verdere informatie.

Contact opnemen