Angstklachten

Angstklachten zijn klachten waarbij angstgevoelens en begeleidende lichamelijke klachten een rol spelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan (dreigende) problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden. Zo kan u als werkgever of uw medewerker te maken hebben met veranderingen op het werk, in de sociale omgang of met gezondheid. Dit kan gepaard gaan met angstklachten, wanneer men controleverlies ervaart.

Angststoornis

Het hebben van angstklachten maakt het risico op het krijgen van een angststoornis aanzienlijk groter. Het verschil met een angststoornis betreft de ernst van de symptomen. Een angststoornis is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen met pathologische angst. De angst geeft aanleiding tot een belemmering in het sociaal functioneren en daarmee lijdensdruk. Pathologische angst kan bij veel andere psychische aandoeningen voorkomen, maar wanneer angst het belangrijkste symptoom is, spreekt men van een angststoornis.

Enkele angststoornissen:

  1. paniekstoornis: recidiverende paniekaanvallen, met tussendoor angst een nieuwe paniekaanval te krijgen
  2. agorafobie: angst voor en vermijding van situaties waaruit men denkt moeilijk te kunnen ontkomen
  3. specifieke fobie: hevige, aanhoudende angst voor en vermijding van specifiek object of specifieke situatie
  4. sociale-angststoornis (sociale fobie): hevige, aanhoudende angst voor en vermijding van sociale situaties
  5. gegeneraliseerde-angststoornis: buitensporige angst of bezorgdheid over een verscheidenheid aan dagelijkse onderwerpen

Voor specifieke diagnostiek en stoornissen in zeer ernstige vorm word terugverwezen naar de huisarts. Intensievere, gespecialiseerde hulp is dan geïndiceerd. Wilt u weten of Mirte in Bedrijf iets voor u of uw medewerker kan betekenen, neem dan gerust contact op.

Contact opnemen