Kernovertuigingen

Helaas heeft iedereen wel een aantal negatieve kernovertuigingen die belemmerend zijn. Vaak zijn dat ook negatieve overtuigingen die men over zichzelf heeft en hardnekkig kunnen zijn. Bijvoorbeeld: “Ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, ik hoor er niet bij, enz”. Is er een levensgebied waar men niet tevreden over is en lukt het maar niet hier verandering in te brengen? Dan liggen hier vaak negatieve kernovertuigingen aan ten grondslag. De consequenties daarvan zijn dan in het hele leven te herkennen in negatieve gedachten, emoties, gedragingen en daarmee dus ook in het (sociaal) functioneren op het werk. De negatieve overtuigingen kunnen de oorzaak zijn van somberheid, depressies en uiteindelijk een burn-out.

Kenmerken depressie

Maar iedereen zit wel eens in een dip en voelt zich wat somber. Gelukkig gaat dit vaak vanzelf wel weer over. Soms houden de klachten echter aan en wanneer spreekt men dan van somberheid, depressieve klachten en wanneer van een depressie? Er zijn richtlijnen opgesteld wanneer men spreekt van een depressie. Volgens deze richtlijn is men depressief wanneer je minstens twee weken lang somber bent en/of minder interesse en plezier hebt in allerlei dingen èn kampt met vijf of meer van de onderstaande symptomen:

  • Duidelijk afvallen of juist aankomen
  • Slapeloosheid of juist veel slapen
  • Traagheid of juist lichamelijke onrust
  • Vermoeidheid, weinig energie hebben
  • Zich waardeloos of schuldig voelen
  • Verminderde concentratie of besluiteloosheid
  • Terugkerende gedachten aan de dood, plannen of pogingen om zelfmoord te plegen

Zijn er minder dan vijf maar wel minstens twee klachten, en heeft de somberheid een negatieve invloed op het dagelijks leven, dan gaat het om “depressieve klachten”. Sommige mensen hebben milde klachten, maar kijken er zo somber tegenaan dat ze het zelf een depressie noemen. Andere mensen hebben ernstige klachten, maar hebben de neiging deze te onderschatten.

Bij somberheid en milde depressieve klachten kan Mirte in Bedrijf uw medewerker helpen weer positiever in het leven te staan. Neem gerust contact op voor verdere informatie.

Contact opnemen