Pesten op de werkvloer

Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer.
Pesten gebeurd in de vorm van sociale isolatie, agressief gedrag, intimidatie, roddelen en binnen de organisatie in de vorm van zinloze taken laten uitvoeren of verkeerd beoordelen. Mensen die gepest worden, kunnen daar zowel geestelijk als lichamelijk grote gevolgen van ondervinden. Stress, angst, depressie, een hoge bloeddruk en maag- en darmklachten zijn slechts enkele van de mogelijke symptomen.

Arbowet

Volgens de Arbowet valt pesten onder psychosociale belasting, en werkgevers zijn verplicht een beleid te voeren dat deze vorm van arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. En geen enkel bedrijf wil bekend staan als onveilige werkgever.
Voor medewerkers die gepest worden of gepest zijn en behoefte hebben aan ondersteuning en verwerking kan Mirte in Bedrijf hulp bieden. Dit geldt ook voor degene die pest of gepest heeft.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op om te kijken wat Mirte In Bedrijf voor u en uw medewerker(s) kan betekenen.

 

Contact opnemen